Finland och Nya Zeeland

15.12.2018

Diplomatiska förbindelser knöts den 22 juli 1950.