Legalisering av dokument

En handling som utfärdats av en myndighet i utlandet måste legaliseras innan den kan användas i Finland. Legaliseringen ska göras i det land som utfärdat handlingen.

  1. Utrikesministeriet i det land som utfärdat handlingen legaliserar den. 
  2. Efter detta legaliserar  Finlands ambassad eller konsulat i landet handlingen genom att bifoga ett intyg över att den tjänsteman vid utrikesministeriet som utfört legaliseringen har behörighet därtill. 

 

Legalisering av maldiviska handlingar för finländska myndigheter

En maldivisk handling ska legaliseras vid Maldivernas utrikesministerium. Efter det kan den skickas direkt till den behöriga finländska myndigheten, som beslutar om handlingen godkänns.