Ambulerande ambassadören för Sydasien

Verksamhetsområde

Bhutan, Maldiverna, Pakistan, Sri Lanka

Kundservice

Den ambulerande ambassadören erbjuder inte konsulära tjänster utan de sköts av Finlands ambassader i regionen.

Snabbval

  • +358 9 160 563 83

E-post

Jour

När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 eller e-post [email protected]

Postadress

Ambulerande ambassadören för Sydasien
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Harri Kämäräinen
Harri Kämäräinen
Ambulerande ambassadören för Sydasien
  • +358 295 350 217
Annikki Hakala
Attaché till ambulerande ambassadören
  • +358 295 350 545