Ämbetsbevis och adressförfrågningar

Maldivernas myndigheter kan, enligt uppgifter som beskickningen inhämtat, inte utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevis eftersom det inte finns ett centraliserat befolkningsregister i landet. Det går inte heller att få motsvarande intyg eller adressuppgifter av de lokala myndigheterna i Maldiverna.

Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 105 Kb)

En officiell kopia av en födelseattest eller en dödsattest går att få hos den maldiviska registreringsmyndigheten Department of National Registration. Den maldiviska registreringsmyndigheten för register över Maldivernas befolkning, men tar inte emot adressförfrågningar.

I huvudstaden Malé går en officiell kopia av ett äktenskapsintyg att få hos familjedomstolen, som lyder under Maldivernas justitieministerium. På de andra öarna ska man vända sig till respektive ös lokala domstol för att få en officiell kopia av ett äktenskapsintyg.