Asiakirjojen laillistus

Suomessa käytettäväksi tarkoitetut ulkomaanviranomaisen antamat asiakirjat ja todistukset on laillistettava. Laillistaminen tapahtuu maassa, joka on asiakirjan antanut.

  1. Asiakirjan myöntäneen maan ulkoministeriö laillistaa sen oikean viranomaisen antamaksi.
  2. Maassa toimivaltainen Suomen edustusto laillistaa asiakirjan liittämällä siihen todistuksen kyseisen maan ulkoministeriön virkamiehen oikeudesta antaa tällaisia todistuksia.

Malediivilaisten asiakirjojen laillistaminen Suomen viranomaisia varten

Malediivilaiset asiakirjat tulee laillistaa Malediivien ulkoministeriössä. Sen jälkeen asiakirjat voidaan toimittaa suoraan Suomen toimivaltaiselle viranomaiselle, joka päättää hyväksyykö se asiakirjan.