Latvian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Latvia panostaa tulevina vuosina alue-, terveydenhuolto- ja koulutusuudistuksiinsa, mutta myös digi- ja ilmastotransitioon. Latvia pyrkii käyttämään EU:n koronaelpymisrahoitusta (maa saanee vastikkeetonta elpymisrahaa noin 2,5 mrd €; tämä tekee yhdessä EU:n monivuotisen rahoituskehyskausi 2021-2027:n rahoituksen kanssa yht. 10,5 mrd €) käynnissä oleviin uudistuksiin, mutta rahoitus tuo mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille lisäksi mm. kestävässä energiantuotannossa, julkisen liikenteen kehittämisessä, jätehuollossa, kestävän metsäteollisuuden ja kiertotalouden kehittämisessä. Myös 5G-ratkaisut teollisessa tuotannossa kiinnostavat.

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys

  • Kestävä liikennejärjestelmä

Latviassa pääasiallisesti tarkoittaa monimuotoisen julkisen liikenneverkoston perustamista rautateiden tueksi, Rail Baltican integroimista kansalliseen ja kansainväliseen liikenneverkkoon, sekä rautateiden sähköistystä. Tämän lisäksi panostetaan henkilöliikenteen uudistumiseen vähä- tai nollapäästöiseksi, sekä julkisen liikenteen ja paremman katuinfrastruktuurin kehittämiseen. Riian uudella kaupunginhallituksella on näissä kunnianhimoiset suunnitelmat; pyrkimyksenään on saada EU-elpymisrahaa mm. paikallisbussien muuttamiseen kaasukäyttöisiksi ja muuhun kasvihuonepäästöjä rajoittavaan toimintaan).

  • Jätehuolto

Pyrkimyksenä on vähentää syntyneen jätteen sekä kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Kierrätetyn ja hyödynnetyn jätteen osuutta on tarkoitus lisätä painottaen erityisesti jätevesilietteen käsittelyä, sekä biohajoavan jätteen kierrätystä ja hyödyntämistä.

  • Vihreä teollisuus

Yksityisiä investointeja houkutellaan vihreään teknologiaan. Digitaalisuutta edistetään liiketoiminnassa ml. tuotannossa. Tärkeitä ovat bioresurssien tehokas käyttö, ekologinen suunnittelu, kiertotalouden käyttöönotto elintarvikkeissa, eläinterveydessä, sekä talouden jätteetön tuotantoteknologia. Latvia panostaa myös uusiutuvaan energiaan. 

Talouden muutos ja tuottavuusuudistus

Yksityisiä investointeja kannustetaan tutkimukseen ja kehitykseen. Samalla panostetaan digiloikkaan, työmarkkinoiden toimivuuteen sekä työssä vaadittavien taitojen parantamiseen. Suomalaisille koulutusratkaisuille on kysyntää Latviassa. Latvia pyrkii panostamaan osaamisintensiivisiin talouden aloihin, mm. biotalouteen (ml. biolääketiede, lääketieteellinen tekniikka ja älykkäät materiaalit) ja teknologiayritysten houkutteluun. Lisäksi panostuksia älykkääseen energiaan ja innovaatioekosysteemin kehittämiseen.
Liiketoiminnan ajattelutapaa pyritään muuttamaan lyhytaikaisesta kannattavuudesta pitkän aikavälin tuottavuuteen ja kestävään ja monialaiseen kannattavuuteen. 

Terveydenhoito

Digitalisaatio, sairaaloiden modernisointiin liittyvät kestävät ratkaisut, terveydenhoitoverkoston tehostaminen ja kriisiresilienssin kasvattaminen ovat prioriteetteja. 
Latviassa on Team Finland-työssä vuonna 2019 toteutettu sairaaloiden modernisointia koskeva hanke, mutta koronan vuoksi seuraavia toimenpiteitä ei ole otettu. Jatkotyö hankkeelle on suunnitelmissa koronatilanteen tämän mahdollistaessa.

Riitta Korpivaara, Suomen suurlähettiläs, Latvia