Žalba na odluku o vizi

Primatelj odluke finskog predstavništva o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize (osim na zahtjev nositelja vize) može zatražiti promjenu odluke predstavništva. Upute za zahtjev za promjenom odluke prilažu se odluci. Zahtjev za promjenu odluke mora biti podnesen u roku od 30 dana od obavijesti o odluci o zahtjevu za vizu. Zahtjev za promjenu odluke mora biti u pisanom obliku na finskom ili švedskom jeziku.

Odbijanje, poništenje i ukidanje vize

Da biste imali pravo na vizu, morate živjeti ili zakonito boraviti u zemlji u kojoj podnosite zahtjev. Ako uvjeti u vašem slučaju nisu ispunjeni, viza se odbija. O odbijanju ćete biti obaviješteni u pisanom obliku.

Viza se može odbiti iz određenih razloga navedenih u zajedničkom viznom zakonu Schengenskih država. Na primjer:

  • nemate odobrenu, valjanu putnu ispravu
  • niste pružili dokaze o svrsi i uvjetima vašeg boravka
  • nemate dovoljno sredstava za uzdržavanje za vrijeme trajanja boravka
  • nemate pravo vratiti se u zemlju podrijetla ili nastaviti u treću zemlju
  • predstavništvo ima utemeljene razloge za sumnju da ne namjeravate napustiti Schengensko područje prije isteka vize za koju podnosite zahtjev
  • možete imate zabranu ulaska u Finsku ili neku drugu državu Schengena ili vas se smatra opasnošću za javni red, unutarnju sigurnost ili međunarodne odnose države članice.

Viza koja vam je već odobrena bit će poništena ako nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje vize prilikom izdavanja vize.

Viza koja vam je već odobrena bit će ukinuta, ako se uvjeti za njezino izdavanje više ne ispunjavaju.