Nyheter om coronaläget i Frankrike

Nyheter om coronaläget i Frankrike

Du är fri att resa till Frankrike från Finland. Utrikesministeriets allmänna reserekommendation är att iaktta särskild försiktighet.

Uppdaterad den 7 januari 2022

Här hittar du svar på följande frågor:

 1. Kan man resa till Frankrike nu?
 2. Måste man vara i karantän om man reser till Frankrike?
 3. Hurdan är coronasituationen i Frankrike?
 4. Vilka restriktioner och direktiv gäller för tillfället i Frankrike?
 5. Är Finlands konsulat öppet för kundbetjäning?
 6. Får finländare återvända till Finland trots reserestriktionerna?
 7. Var hittar jag information om coronasituationen i Finland?

1. Kan man resa till Frankrike nu?

Man får resa till Frankrike från Finland. Du hittar mer information om utländska medborgares ankomst till Frankrike på franska inrikesministeriets(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) eller utrikesministeriets (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)webbplats. 

Glöm inte att göra en reseanmälan

Om du tänker resa till Frankrike: glöm inte att göra en reseanmälan.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Gör det också om du redan är på besök i Frankrike, eller om du tillfälligt bor där. Du kan också göra reseanmälan för en anhörigs del.

Till dem som har gjort reseanmälan kan vi skicka information per sms och e-post. Reseanmälan är den enda möjligheten som utrikesministeriet och Finlands ambassad har för att veta hur många finländare som befinner sig i Frankrike, och var de befinner sig.

Följ myndigheternas underrättelser och direktiv

2. Måste man vara i karantän om man reser till Frankrike?

Symptomfria resenärer från Finland som är på väg till det franska fastlandet behöver inte stanna i karantän. 

Om du reser till Frankrike utanför EU, se mer information om researrangemang på franska inrikesministeriets(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) eller utrikesministeriets (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)webbplats. 

3. Hurdan är coronasituationen i Frankrike?

Du hittar information om sjukdomsläget på den franska regeringens webbplats och på hälsovårdsmyndigheternas webbplats. Du kan hitta webbplatslänkarna ovan.

4. Vilka restriktioner och direktiv gäller för tillfället i Frankrike?

Frankrike och dess utomeuropeiska territorier har regionala begränsningar. 

När sjukdomssituationen utvecklas kan restriktioner ändras med kort varsel. Du bör kontrollera den senaste begränsningssituationen med myndigheter(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) eller från media.

  5. Är Finlands konsulat öppet för kundbetjäning?

  Konsulatet tar kunder emot med tidsbokning. Vi betjänar fortsättningsvis per e-post (måndag till fredag): konsulaatti.par(a)formin.fi.

  6. Får finländare återvända till Finland trots reserestriktionerna?

  Finländska medborgare, såsom även personer permanent bosatta i Finland (har fast adress, arbetsplats eller studieplats i Finland) får återvända dit. 

  Kontrollera myndighetens rekommendationer för återlämnande på THL:s webbplats.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

  7. Var hittar jag information om coronasituationen i Finland?

  I Finland följer Institutet för hälsa och välfärd (THL) bland annat med Europeiska smittskyddsinstitutet ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s regelbundet uppdaterade lägesöversikter. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om sjukdomens förekomst och ger råd till resenärer på sin webbplats.

  Här kan du läsa mer:

  Institutet för hälsa och välfärd: Aktuellt om coronaviruset(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

  Statsrådets kansli: Information och råd om coronaviruset(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)