Prislista

Betalning

Serviceavgifter från 1.7.2019

ETB

Pass och identitetskort

 

 

Pass

140 €

4 581 ETB

Snabbpass

160 €

5 235 ETB

Tillfälligt pass

175 €

5 726 ETB

Identitetskort

90 €

2 945 ETB

Identitetskort, samtidigt som pass

58 €

1 898 ETB

Inresetillstånd 

 

 

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

470 €

420 €

15 378 ETB

13 742 ETB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig 

250 €

220 €

8 180 ETB

7 198 ETB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare 

600 €

400 €

19 632 ETB

13 088 ETB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

550 €

350 €

17 996 ETB

11 452 ETB

Uppehållstillstånd för studier

360 €

300 €

11 779 ETB

9 816 ETB

Schengenvisum

60 €

1 963 ETB

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Nordmakedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina.

35 €

1 145 ETB

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

0 € 0 ETB

Medborgskap

   

Medborgarskapsanmälan

200 €

150 €

6 544 ETB

4 908 ETB

Medborgarskapsanmälan för minderåriga 

100 €

80 €

3 272 ETB

2 618 ETB

Befrielsenansökan

480 €

15 706 ETB

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

50 € 1 636 ETB

Notarietjänster och annat

   

Intyg av notarius publicus

30 € 982 ETB
Offentligt köpvittne 160 € 5 235 ETB
Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd (lag om konsulära tjänster) 40 €

1 309 ETB

     
     

Utrikesministeriet förording 377/2014 

Inrikesministeriets förordning 1256/2019