Prislista

Inresetillstånd

Schengenvisum

60 1 940 ETB

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 1 130 ETB

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 ETB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

470 15 160 ETB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

420 13 550 ETB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

600 19 360 ETB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

400 12 910 ETB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

550 17 750 ETB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

350 11 290 ETB

Uppehållstillstånd för studier

360 11 620 ETB

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

300 9 680 ETB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

250 8 070 ETB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

220 7 100 ETB