Finland och Etiopien

13.12.2018

Diplomatiska förbindelser knöts den 17 juli 1959.