Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Ulkoministeriö ja edustustot hoitavat 1.5.2019 lukien osoite-  ja virkatodistuksia koskevia toimeksiantoja ainoastaan erityisestä syystä.

Tšekissä asuvan tai asuneen henkilön väestörekisteritiedot voi saada asuinkunnan maistraatista asianomainen itse tai vieraan valtion viranomainen.