Markkinamahdollisuudet Tšekissä ja Slovakiassa 

Tšekki ja Slovakia ovat nopeasti kasvavia teollisuuden osaajia 

Maat ovat nopeasti kasvavia talouksia, ja niillä on merkittäviä tarpeita teollisuuden uudistamiseen erityisesti vihreän siirtymän osalta. Energiatehokkuus on noussut keskeiseksi panostusalueeksi energiakriisin seurauksena ja uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyy. Maissa on erittäin vahvaa teollista osaamista erityisesti autoteollisuudessa. Slovakiassa valmistetaan eniten autoja asukasta kohden maailmassa ja Tshekissä toiseksi eniten. Maista löytyy myös vahvaa digiosaamista.  

Edustuston raportit (Country Outlook)