Prislista

Betalning på förhand till ambassadens bankkonto: Embassy of Finland, kontonummer 5113374028, Unicredit Bank, bankkod 2700. Ta med dig betalningskvittot när du kommer till ambassaden. Betalning med kort är inte möjligt. Bara kontant med CZK.

Serviceavgifter från 1.2.2019

CZK

Pass och identitetskort

 

 

Pass

140 €

3588

Snabbpass

160 €

4100

Tillfälligt pass

175 €

4484

Identitetskort

90 €

2306

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 €

1486

Inresetillstånd 

 

 

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

 

420 €

 

10763

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare 

 

400 €

 

10250

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

 

350 €

 

8969

Uppehållstillstånd för studier

 

300 €

 

7688

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig 

 

220 €

 

5638

 

   

Notarietjänster och annat

   

Notariatsbevis 

30 € 767
Försändelse av det färdiga passet/ID kortet 2,50 € 65