Tshekin kansallinen elpymissuunnitelma keskittyy infrastruktuurihankkeisiin

Tshekki toimitti kansallisen elpymissuunnitelmansa Euroopan komissiolle 3.6. Kansalliseen elpymiseen on suunnitelman mukaan käytössä noin 7,8 miljardia euroa, joista 7,1 miljardia on EU:n elpymisvaroja ja loput kansallisia varoja.

Lähes puolet Tshekin elpymissuunnitelman varoista on suunniteltu käytettäväksi infrastruktuurihankkeisiin ja vihreään siirtymään. Myös koulutuksen ja työllisyyden turvaaminen tulevaisuudessa on saamassa yli viidenneksen koko potista.

Kansallinen suunnitelma jakautuu kuuteen pilariin:

1) Digitaalinen siirtymä (n. 1,1 mrd. EUR, 14% varoista)

- laajakaistaverkkojen kehittäminen ja rakentaminen

- julkisen sektorin ja sen palvelujen kehittäminen (sähköinen asiointi ja palvelut - esim. rakennuslupien digitaalinen lupa/hallintajärjestelmä)

- luova teollisuus/kulttuuri

 

2) Infrastruktuuri ja vihreä siirtymä (3,5 mrd. EUR, 45% varoista)

- liikennesektori, ml.  e-mobility ja liikenneinfran kehittäminen

- energiatehokkuus

- ilmastonmuutokseen sopeutuminen ml.  metsä- ja vesisektorilla tehtävä hankkeet (metsitys, kuivuusongelman ratkaiseminen)

- kiertotaloutta koskevat hankkeet (mm. jätehuolto)

- investoinnit teollisuuteen

 

3) Koulutus ja työllisyys (1,6 mrd. EUR, 21% varoista)

- opetuksen digiratkaisut

- opetussuunnitelmien päivitys vastaamaan uusia mm. digitalisaatioon liittyviä haasteita

 

4) Instituutiot, sääntely ja koronatuki yrityksille (456 milj. EUR, 6% varoista)

- resilienssin kehittäminen, julkisen sektorin tehokkuus

- kompensaatiot sektoreille, jotka ovat pahiten kärsineet koronaviruksen seurauksena

 

5) Tutkimus, kehitys ja innovaatio (515 milj. EUR, 7% varoista)

- R&D –toiminnan kehittäminen julkisella ja yksityisellä sektorilla

 

6) Terveys ja resilienssi (583 milj. EUR, 7% varoista)

- terveydenhuoltojärjestelmän tehokkuuden ja resilienssin kehittäminen (hoidon integrointi, ennaltaehkäisevä hoito)

- päivähoidon kehittäminen.

 

Tshekki on julkaissut koko tshekinkielisen kansallisen elpymissuunnitelman kauppa- ja teollisuusministeriön verkkosivuilla(Linkki toiselle verkkosivustolle). Lisäksi verkkosivuilta löytyy listaus tarkemmista elpymiseen tähtäävistä hankkeista arvioituine aikatauluineen sekä listaus tavoitelluista virstanpylväistä.

Suomalaisyritysten näkökulmasta erityisen mielenkiintoisina näyttäytyvät e-terveyteen, kyberturvallisuuteen, digitaaliseen siirtymään ja älykkäisiin kaupunkeihin liittyvät ratkaisut sekä digisiirtymä valmistavassa teollisuudessa. Lisäksi raideliikenteen digitalisaatioon, lämmitysratkaisuihin, jätehuoltoon ja kierrätykseen sekä koulujen digilaitteistoihin liittyen on mielenkiintoisia avauksia sekä merkittäviä julkisia hankintoja luvassa.

 

Riikka Seppälä, Suomen suurlähetystö, Praha