Brasilian metsäteollisuus kasvussa, suomalaisyritykset merkittäviä teknologiatoimittajia

Brasilian metsäteollisuus kasvussa, suomalaisyritykset merkittäviä teknologiatoimittajia

Viime vuosien lamasta huolimatta Brasilian metsäteollisuus on ollut kasvussa ja sektori on pystynyt ylläpitämään hyvää tulosta ja kasvattamaan tuotantokapasiteettiaan. Suomen ja Brasilian taloussuhteissa tulee metsäteollisuudella olemaan jatkossakin merkittävä rooli, sillä suomalaiset yritykset ovat johtavia teknologiatoimittajia Brasilian kasvavalle selluteollisuudelle.

Brasilian talous on lähtenyt elpymään vuosien 2015-16 lamasta, maa on läpikäynyt syvän poliittisen ja taloudellisen kriisin josta toipuminen on ollut odotuksia hitaampaa, mutta uuden presidentin astuttua virkaan toiveissa on paluu vakaampiin oloihin ja kasvun kiihtyminen. Lamasta huolimatta, Brasilian metsäteollisuus on ollut kasvussa viime vuosina, sektori on pystynyt ylläpitämään hyvää tulosta ja kasvattamaan tuotantokapasiteettiaan. Brasilian Puuteollisuus Assosiaation (Ibá) mukaan maassa tuotettiin vuonna 2018 noin 21 miljoonaa tonnia sellua ja noin 10 miljoonaa tonnia paperia.

Suomen ja Brasilian taloussuhteissa tulee metsäteollisuudella olemaan jatkossakin merkittävä rooli, sillä suomalaiset yritykset ovat johtavia teknologiatoimittajia Brasilian kasvavalle selluteollisuudelle. Suomella on hyvät suhteet Brasilian kahteen suurimpaan puunjalostusyritykseen, Suzanoon ja Klabiniin. Molemmilla yrityksillä on haasteena tuottavuuden tehostaminen ja laadun takaaminen, minkä johdosta he ovat kiinnostuneita Suomen uusista innovatiivisista biotuotteista ja erityisesti digitalisaatioon liittyvistä ratkaisuista. Fibria, joka fuusioitui Suzanon kanssa viime vuonna, sijoitti suomalaiseen sellusta tekstiilikuitua valmistavaan Spinnovaan viisi miljoonaa euroa vuonna 2017.

Klabin ilmoitti huhtikuussa 2019 historiansa suurimman investoinnin, noin kaksi miljardia dollaria arvoisen Puma II –hankkeen, joka sisältää kahden paperikoneen rakentamisen Paranáan osavaltioon. Brasilian puuteollisuusliiton (Ibá) mukaan vuoteen 2021 mennessä selluteollisuuden investoinnit tulevat olemaan noin 14,5 miljardia dollaria.

Seuraavat hankkeet: 1) LD Celulose SA (Amadeus Project), 2) Bracell Lencóis Paulista (Star Project) ja 3) Klabin (Puma II) ovat keränneet huomiota viime aikoina Brasiliassa, nämä suuret investoinnit tulevat lisäämään huomattavasti maailmanmarkkinoiden sellu- ja paperikapasiteettia.

Lue lisää Brasilian puuteollisuusliiton (Ibá) Brasilian tuotannosta ja edellä mainituista kolmesta hankkeesta: www.marketopportunities.fi