Finland har ett förbindelsekontor i Minsk.

Finlands förbindelsekontor, Minsk
E-post [email protected]
Tfn +375 29 302 2772 

Finlands ambassad i Vilnius betjänar också finländare i Belarus
E-post [email protected]
Tfn +370 5 266 80 10

I konsulära ärenden kan du vända dig till de andra nordiska ländernas eller EU-ländernas ambassader(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Jour 24/7
+358 9 1605 5555
[email protected]

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen spelas in.

Sociala medier