Finland och Belarus

15.12.2018

Finland erkände Belarus självständighet den 30 december 1991. Diplomatiska förbindelser knöts den 26 februari 1992.