Vitryssland: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet to Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official passport)
  • Repatrieringsintyg (Certificate of return to the Republic of Belarus, for citizens of Belarus and stateless persons resident in Belarus)
  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)