Finland har inte diplomatisk eller konsulär representation i Bangladesh

Finlands ambassad i New Delhi betjänar också finländare i Bangladesh


E-post: [email protected]
Tfn: +91 11 4149 7500

I konsulära ärenden kan du vända dig till de andra nordiska ländernas eller EU-ländernas ambassader

Honorärkonsulerna kompletterar Finlands nätverk av ambassader och konsulat.

 

Förfrågningar gällande coronaviruset och retur till Finland:

E-post: [email protected] 

Ambassadens tfn:  +91 11 4149 7500 (vardagar kl. 9-16)

Jour 24/7:  +358 9 1605 5555; [email protected]

Jour 24/7
+358 9 1605 5555
[email protected]

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen spelas in.