Finland och Bangladesh

13.12.2018

Finland erkände Bangladeshs självständighet 4 februari 1972. Diplomatiska förbindelser knöts den 5 maj 1972.