Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Bangladeshiska myndigheter kan, enligt uppgifter som beskickningen inhämtat, inte utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevis eftersom det inte finns ett centraliserat befolkningsregister i landet.

Det går inte heller att få motsvarande intyg eller adressuppgifter av de lokala myndigheterna i Bangladesh.

 Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 109 Kb)