Om du förlorar ditt pass utomlands

Om ditt pass försvinner eller blir stulet

  1. Om det är möjligt, gör brottsanmälan genast i Finlands polis e-tjänst(Länk till en annan webbplats.). Om det inte är möjligt att göra brottsanmälan i Finlands polis e-tjänst, anmäl brottet eller försvinnandet till den lokala polisstationen och lämna in brottsanmälan också till Finlands ambassad i utlandet. Många länder har särskilda turistpoliser som tar emot anmälningarna.
  2. Be om en kopia av anmälningen eller ett undersökningsprotokoll. Du behöver kopian senare då du ansöker om ett nytt pass och eventuell ersättning från försäkringsbolaget eller om det visar sig att det försvunna passet används fel. De finländska myndigheterna gör inte officiella anmälningar om försvunna pass utifrån anmälningar de tar emot per telefon.
  3. Du kan ansöka om ett nytt pass vid servicestället för beviljande av pass hos vilken finländsk beskickning som helst. Sök närmaste beskickning på webbplatsen finlandabroad.fi. Om Finland inte har någon beskickning i landet du vistas i, kan du vända dig till ett annat EU-land(Länk till en annan webbplats.) för att få en särskild EU-resehandling för hemresan (Emergency Travel Document/ETD).

Om ditt försvunna pass hittas?

Om ditt pass hittas senare, för oftast en lokal myndighet det upphittade passet till Finlands beskickning som skickar det till Finland, till den myndighet som beviljat det eller till polisen på den ort där passets innehavare är bosatt.

Om ditt pass har försvunnit och du lämnat en brottsanmälan eller en anmälan om försvinnande, kan du inte längre använda det passet.