Nödsituationer utomlands: Om det inte finns någon finländsk beskickning i det ifrågavarande landet

Om Finland inte har någon representation i landet, kan man få hjälp vid en nordisk beskickning, och utanför Europeiska unionen även vid de övriga EU-ländernas beskickningar.