Team Finland i Tjeckien och Slovakien

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Business Finland, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen. Mera information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt: http://team.finland.fi/sv/tjanster.

Team Finland -aktörer i Tjeckien och Slovakien

Koordinator:
Ministerrådet Johanna Salovaara-Dean
Finlands Ambassad, Prag
Tfn +420 251 177 257 
johanna.salovaara-dean(at)formin.fi

Handels- och kommersiella förfrågningar: 
Kirsi-Maarit Poljatschenko, Regionchefen för Östeuropa på Finpro
Tel.  +48 57 2727 030
E-mail: kirsi-maarit.poljatschenko(at)finpro.fi

Regionchefen svarar på förfrågningar som angår flera länder i Östeuropa.