Team Finland i Malaysia, Filippinerna och Brunei

Team Finland är ett samarbete som strävar efter att de befintliga resurserna ska utnyttjas mera effektivt för Finlands och finländska företags bästa. Målet är att göra Finland till en föregångare i en föränderlig global omvärld.

Kärnan i Team Finland består av statsrådets kansli, utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt de organisationer i hemlandet och utomlands som styrs av dessa ministerier.

Arbetet görs i nära samarbete med olika aktörer inom näringslivet samt inom kultur- och utbildningsbranschen. Team Finland agerar proaktivt, snabbt och högklassigt. team.finland.fi.

Team Finland-kontaktpersoner i Malaysia, Filippinerna och Brunei

Koordinator:
Utrikessekreterare Teemu Laakkonen
Finlands Ambassad, Kuala Lumpur

Ordförande:
Ambassadör Petri Puhakka