Adoptio ulkomailta

Jos olet Suomessa asuva henkilö ja harkitset adoptiota ulkomailta, pyydä kansainvälistä adoptiopalvelua palvelunantajalta. Suomen ulkomaan edustustojen tehtävät adoptioissa liittyvät yleiseen ohjaukseen ja neuvontaan, adoptiota koskevien asiakirjojen legalisointeihin ja muihin notaaritehtäviin sekä Suomen viranomaiselle annettavaan virka-apuun.

Kokonaiskuvan adoptiosta saat sosiaali- ja terveysministeriön adoptiosivulta. Adoptioluvat myöntää Valviran yhteydessä toimiva adoptiolautakunta.

Kansainvälistä adoptiopalvelua antavat:

Kun ulkomainen adoptio on pätevä Suomessa, alle 12-vuotias lapsi saa Suomen kansalaisuuden automaattisesti kun adoptio rekisteröidään Suomessa, jos ainakin toinen adoptionhakija on Suomen kansalainen. Passin lapsi saa lähimmästä Suomen edustustosta. Lisätietoja matkustusasiakirjoista saat ulkoministeriön maahantulo- ja passiasioiden yksiköstä.

Yli 12-vuotias lapsi voi saada Suomen kansalaisuuden kansalaisuusilmoituksella.  Alaikäisen lapsen puolesta ilmoituksen voi panna vireille lapsen huoltaja tai edunvalvoja.

Lapsen alkuperämaan lainsäädännöstä riippuu, säilyttääkö hän myös sen maan kansalaisuutensa vai ei.