Prislista

Pass och identitetskort

Pass

140 240 000 MMK

Snabbpass

160 275 000 MMK

Tillfälligt pass

175 300 000 MMK

Identitetskort

90 155 000 MMK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 100 000 MMK

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 137 000 MMK

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 69 000 MMK

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 60 000 MMK

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 MMK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 893 000 MMK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 807 000 MMK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 1 099 000 MMK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 841 000 MMK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 962 000 MMK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 704 000 MMK

Uppehållstillstånd för studier

450 773 000 MMK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 601 000 MMK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 464 000 MMK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 412 000 MMK

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 343 000 MMK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 258 000 MMK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 172 000 MMK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 137 000 MMK

Befrielsenansökan

520 893 000 MMK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 172 000 MMK

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 52 000 MMK

Offentligt köpvittne

160 275 000 MMK

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 69 000 MMK