12.4.2019

Malediivit: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudatettava tavanomaista varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

Male: Noudatettava erityistä varovaisuutta

Ajankohtaista

Poliittiset protestit pääkaupunki Maléssa ovat laantuneet syyskuun 2018 presidentin vaalien sekä marraskuun 2018 presidentin virkaanastujaisten jälkeen. 06.04.2019 parlamenttivaalit sujuivat rauhallisesti.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Malediivien saariryhmä on pääosin turvallinen ja siisti matkakohde. Pääkaupunki Maléssa on kuitenkin syytä noudattaa erityistä varovaisuutta ja välttää mielenosoituksia sekä ihmisjoukkoja.
Syrjäisiä saaria tai rantalomakohteita ei yleensä mielenosoitukset koske.

Suomella on Maléssa kunniakonsulaatti. Malediiveilla ei ole EU maiden suurlähetystöjä. Helsingissä (UM) toimii Suomen kiertävän suurlähettilään toimisto.

Rikollisuus

Maan pääkaupungissa esiintyy jonkin verran tavanomaista rikollisuutta.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Pääkaupunki Malén liikenne on ruuhkaista ja kaoottista. Malen ja saarten väliset veneyhteydet toimivat hyvin. Yhteydet Malén lentokentän ja lomakeskusten välillä ovat riippuvaisia lentojen tulo- ja lähtöajoista ja ovat yleensä hotellien järjestämiä. Yksityisen pikaveneen vuokraaminen on erittäin kallista.

Luonnonolot

Malediiveilla merivirtaukset voivat olla voimakkaita ja aallokko ajoittain vaarallisen korkeaa. Maassa hukkuu vuosittain useita turisteja.

Saariryhmän korkein kohta on vain 2,4 metriä merenpinnan yläpuolella, mikä altistaa saariryhmän luonnononnettomuuksille.

Terveys

Pääkaupunki Maléssa on kaksi sairaalaa, joissa hoidetaan pienempiä vaivoja. Vaativampaa sairaanhoitoa varten lähimmät hoitopaikat ovat Intia, Sri Lanka sekä Singapore.

Maassa esiintyy denguekuumetta.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Malediivit on islaminuskoinen maa, jossa noudatetaan islamilaista oikeusjärjestelmää (sharia). Paikallisia vapaapäiviä ovat perjantai ja lauantai.

Malediiveille ei voi tuoda mukanaan alkoholijuomia. Maléssa alkoholipitoisia juomia on saatavissa vain lentokenttähotellissa. Lomakeskussaarten ravintoloilla on anniskeluoikeudet. Huumeiden salakuljetuksesta tai käytöstä seuraa ankara rangaistus.

Erityisesti omatoimimatkailijoita suositellaan varaamaan majoitus etukäteen, koska viimeaikoina on ollut joitakin tapauksia, jossa rajaviranomaisten osoittama matkatoimisto on varannut Malen lentokentällä matkailijalle erittäin kalliin majoituksen muita vaihtoehtoja tarjoamatta. Passeja ja luottokortteja on saatettu pitää pitkiä jaksoja viranomaisten hallussa näissä tapauksissa.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kiertävä suurlähettiläs Bhutanissa, Malediiveillä, Pakistanissa ja Sri Lankassa

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti [email protected].