Team Finlandin palvelut vientiin ja kansainvälistymiseen

Team Finland on julkisten toimijoiden verkosto, joka auttaa suomalaisia yrityksiä kasvamaan ja menestymään maailmalla. Verkosto edistää myös Suomen maakuvaa ja houkuttelee Suomeen ulkomaisia investointeja ja osaajia.

Team Finland -verkostossa ovat mukana

Tutustu verkostoon ja sen palveluihin: Team Finland -verkosto auttaa yrityksesi maailmalle(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Team Finland -verkosto maailmalla

Maailmalla Team Finland -verkosto kokoaa yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat. Suomen suurlähettiläs toimii asemamaansa Team Finland -verkoston maajohtajana. Edustustojen Team Finland -erityisasiantuntijat ja koordinaattorit ovat palveluksessanne!

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot valvovat ja edistävät Suomen taloudellisia etuja ulkomailla. Tehtäviimme osana Team Finland -verkostoa kuuluu globaalissa toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointi ja niihin vaikuttaminen – muun muassa kaupan esteiden raivaaminen sekä avoimen, kilpailua edistävän kansainvälisen toimintaympäristön tukeminen. Tarjoamme myös tietoa EU:n solmimien kauppasopimusten hyödyntämisestä eri puolilla maailmaa.

Kun rakennat yrityksesi polkua maailman markkinoille

  • autamme yhteyksien luomisessa ja verkostoitumisessa
  • neuvomme ja annamme tietoja vientikohdemaan liiketoimintaympäristöstä
  • avustamme markkinoillepääsyssä ja erilaisissa kaupanesteissä
  • järjestämme vienninedistämisvierailuja yhdessä Business Finlandin kanssa, lisätietoja: Team Finland -vierailut: maailmalle ministereiden kanssa(Linkki toiselle web-sivustolle.)
  • myönnämme kaksikäyttötuotteiden vientilupia yhdessä Puolustusministeriön kanssa
  • tuemme kehitysmaakaupan osalta erilaisin rahoitusinstrumentein (Finnfund, Finnpartnership, PIF

Team Finland -palvelut kansainvälistymisen eri vaiheissa: Team Finland -palvelupolku(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Team Finland Knowledge -verkosto

Team Finland Knowledge (TFK) -verkosto tekee Suomea tunnetuksi korkeatasoisena koulutus- ja tiedemaana. Verkosto tukee ja vauhdittaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä ja tekee maakuvatyötä, jotta Suomi näyttäytyy houkuttelevana vaihtoehtona opiskelijoille, tutkijoille ja muille osaajille.

Team Finland Knowledge -asiantuntijoita työskentelee kahdeksassa eri maassa ja heidän tehtävänä on vahvistaa Suomen koulutus- ja tutkimusyhteistyötä sekä osaamisen ja koulutusinnovaatioiden vientiä.

Asiantuntijat työskentelevät Suomen suurlähetystöissä osana Team Finland –maatiimejä.