Team Finland -verkosto Liettuassa

Team Finland(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto, joka pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen.

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden ohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset toimipisteet. Maailmalla Team Finland -verkostoa edustaa yli 80 paikallista tiimiä. Ne kokoavat yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat.

Team Finland -verkoston tavoite Liettuassa on tuottaa yrityksille tietoa Liettuasta toimintaympäristönä sekä kohdemarkkinana, edesauttaa kontaktien luomisessa sekä neuvoa ja avustaa mahdollisissa ongelmatilanteissa. Teemme yhteiskuntaamme ja sen eri osaamisalueita tunnetuksi Liettuassa eri kanavia käyttäen.

Liettua on kiinnostunut suomalaisen yhteiskunnan kehitysmallista, korkeasta koulutustasosta, teknologia- ja innovaatio-osaamisesta sekä Suomen edistymisestä useilla muilla aloilla, kuten ympäristönsuojelussa ja energiatehokkuudessa. Liettuassa Suomi ja suomalaisuus yhdistetään mielikuviin laadusta, innovatiivisuudesta ja toimivuudesta. Mielikuvaan kuuluvat myös luotettavuus, luovuus ja tasa-arvo. Suomalaista osaamista arvostetaan korkealle. Muun muassa suomalaiselle energia- ja ympäristösektorin yritysosaamiselle ja yhteistyölle on Liettuassa potentiaalia.

Liettuan Team Finland -koordinaattori

Lähetystöneuvos Elina Rimppi
Puh. +370 5 266 8010
Suomen suurlähetystö, Vilna
Sähköposti: [email protected]

Team Finland -toimijat Liettuassa

Suomen Liettuan suurlähetystön alaisuudessa toimii Minskin yhteystoimisto, jonka keskeisiin tehtäviin kuuluu Team Finland -toiminta Valko-Venäjällä.