Uvjeti za ulazak

Vaši uvjeti ulaska u Finsku ponovno se procjenjuju po dolasku u zemlju. Osim vaše vize, od vas se traži da predočite valjanu putovnicu ili putnu ispravu, dokument o osiguranju za vrijeme trajanja vašeg boravka i popratne dokumente.

Morate dokazati da imate dovoljno sredstava (30 EUR po danu). Sredstva moraju biti dovoljna za vaš boravak i povratak ili nastavak putovanja. Ako imate valjanu povratnu kartu, njena vrijednost smanjuje iznos sredstava koji morate imati s vama.

Ne smijete imati zabranu ulaska u schengensko područje. Može vam se zabraniti ulazak u zemlju I ako se smatra da predstavljate opasnost za javni red i sigurnost, javno zdravlje ili odnose Finske s drugim zemljama.

Nadalje, ulazak vam može biti odbijen ako postoji razlog za sumnju da namjeravate zaraditi novac nezakonitim načinom.

Produljenje valjanosti vize u Finskoj

Lokalne policijske vlasti mogu produljiti razdoblje važenja vize u Finskoj, ako ne možete napustiti Finsku i schengensko područje zbog više sile ili humanitarnog razloga.

Odluke o produljenju vize donosi policija.