Φινλανδία και Ελλάδα

Η Ελλάδα αναγνώρισε στις 5 Ιανουαρίου 1918 την ανεξαρτησία της Φινλανδίας. Οι χώρες ανέπτυξαν διπλωματικές σχέσεις το 1919