Άδεια διαμονής

Αίτηση για άδεια παραμονής και εργασίας στη Φινλανδία

Αιτήσεις για προσωρινή άδεια παραμονής και εργασίας στη Φινλανδία πρέπει να υποβάλλονται στην Ελλάδα, στα γραφεία της Φινλανδικής Πρεσβείας στην Αθήνα.

Πληροφορίες σχετικές με την άδεια παραμονής και εργασίας διατίθενται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Μετανάστευσης(Link to another website.) (Ανοίγει νέο παράθυρο).