14.1.2020

Costa Rica: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Relativt tryggt land. Var allmänt försiktig.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det politiska läget i Costa Rica är stabilt och säkerhetsläget är rimligt. Var försiktig särskilt på platser som är omtyckta bland turister.

Förvara pass och värdeföremål i hotellets förvaringsfack. Växla valuta i sådana växelkontor där man är skyddad från utomståendes blickar, och helst små summor åt gången. Ta med dig kreditkort bara då du vet att du kommer att behöva det.

Nödnumret i Costa Rica är 911.

Brottsligheten

Fickstölder och rån förekommer, särskilt i folksamlingar, på busstationer, i allmänna fordon och på platser där turister rör sig. Väpnade rån har till och med inträffat dagtid på livliga gator.

I Costa Rica är det myndigheten Ministerio de Seguridad Pública som svarar för säkerheten: http://www.seguridadpublica.go.cr

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiksäkerheten är ganska dålig, i synnerhet på landsvägarna. Vägarna är i relativt dåligt skick bortsett från vissa huvudvägar. Under regnperioden kan vägarnas skick försämras mycket.

Håll alltid bilfönstren stängda och dörrarna låsta i trafiken, särskilt vid trafikljus.

Lokala bilister ignorerar ofta trafikreglerna, och de flesta trafikolyckorna beror på fortkörning eller vårdslösa omkörningar.

Costa Ricas trafikpolis: http://www.transito.go.cr
Costa Ricas trafikministerium: http://www.mopt.go.cr
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI): http://www.conavi.go.cr

Naturförhållanden

Havsströmmarna är kraftiga vid Stilla havets kust. På webbplatsen http://www.miocimar.ucr.ac.cr finns information om kustområdenas vind- och vågförhållanden.

Orkansäsongen pågår från juni till november. Då kan orkaner och hällregn förorsaka nödtillstånd i flera delar av landet, särskilt vid kusten och i bergstrakter.

Om en orkan hotar är det viktigt att man följer de lokala myndigheternas information och deras instruktioner. Man kan följa med orkaners utveckling på National Hurricane Centers webbplats: http://www.nhc.noaa.gov/index.shtml?epac

Det finns aktiva vulkaner i Costa Rica, och jordskalv förekommer. Mera information finns på Costa Ricas universitets webbsidor: http://www.rsn.ucr.ac.cr

Hälsoläget

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Alla resenärer uppmanas skaffa täckande reseförsäkring. På landsbygden och i avlägsna trakter kan det vara ont om hälsovårdstjänster.

Om man behöver sjukhusvård ska man genast kontakta sitt eget försäkringsbolag. Sjukhusen i Costa Rica accepterar vanligen inte reseförsäkring som garanti för betalning utan kräver kreditkort.

Närmare uppgifter:
Costa Ricas hälsovårdsministerium: https://www.ministeriodesalud.go.cr
Pan American Health Organization: http://www.paho.org/

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Straffen för sexuellt umgänge med minderårig, samt innehav, användande eller försäljning av droger ät stränga.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Mexiko

Monte Pelvoux 111, 4. piso
Colonia Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
11000 CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO
+52 55 5540 6036

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].