Finland har inte diplomatisk eller konsulär representation i Costa Rica

Finlands ambassad i Mexiko betjänar också finländare i Costa Rica
E-post [email protected]
Tfn +52 55 5540 6036

I konsulära ärenden kan du vända dig till de andra nordiska ländernas eller EU-ländernas ambassader

Honorärkonsulerna kompletterar Finlands nätverk av ambassader och konsulat.

Jour 24/7
+358 9 1605 5555
[email protected]

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen spelas in.