Finland och Costa Rica

13.12.2018

Diplomatiska förbindelser knöts den 23.8.1966.