15.11.2021

Valko-Venäjä: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Lähin suomenkielinen konsuliapu löytyy Suomen suurlähetystöstä Liettuasta.

Ajankohtaista

EU on suosittanut EU:n alueelle sijoittuneita lentoyhtiöitä välttämään lentämistä Valko-Venäjän ilmatilassa toistaiseksi ja suurin osa lennoista Minskistä Eurooppaan on peruttu.Finnair on ilmoittanut toimivansa suosituksen mukaisesti ja Suomi on perunut Valko-Venäjän lentoyhtiön Belavian liikenneluvan Suomeen.
Vaihtoehtoisia lentoreittejä kotiinpaluuseen kannattaa toistaiseksi etsiä esim. Istanbulin kautta.
Valko-Venäjältä Venäjälle lentäen matkustavien henkilöiden on hankittava Venäjän kauttakulkuviisumi riippumatta lentokentällä vietettävän ajan pituudesta.
Valko-Venäjän maantie- ja rautatieliikenteen raja-asemat eivät toistaiseksi ole kansainvälisessä käytössä, eivätkä ulkomaalaiset voi ylittää rajaa näiden asemien kautta ilman maastapoistumisviisumia.

Eri puolilla Valko-Venäjää on järjestetty mielenosoituksia 9.8.2020 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen. On mahdollista, että mielenosoitusten ja muiden joukkokokoontumisten yhteydessä nähdään väkivaltaisuuksia. Kehotamme välttämään mielenosoituksia ja suuria väkijoukkoja sekä noudattamaan paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa tiedotusvälineitä ja varaudu viiveisiin paikallisessa liikenteessä.

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Valko-Venäjän tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/blr/ajankohtaista/ ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Valko-Venäjällä matkustaminen on melko turvallista. Normaalia varovaisuutta kannattaa kuitenkin noudattaa.

Suomella ei ole suurlähetystöä Valko-Venäjällä. Lähin suomenkielinen konsuliapu on saatavissa Suomen Vilnan-suurlähetystöstä Liettuasta:
Suomen suurlähetystö
K. Kalinausko g. 24
LT-03107 Vilna, Liettua
Puh. +370 5 2668010
Sp. [email protected]

Hätänumerot:

Yleinen hätänumero on 112
Poliisi 102
Ambulanssi 103
Palokunta 101

Suomen kansalainen voi hätätapauksessa ottaa yhteyttä Minskissä sijaitseviin EU-maiden edustustoihin:

Ruotsin suurlähetystö
Vylica Revaliucyjnaja 15
220030 Minsk
Puh. +375 17 329 1700

Viron suurlähetystö
Platonova 1B
220034 Minsk
Belarus
Puh. +375 17 217 7060
Fax: +375 17 217 7069

Saksan suurlähetystö
Zaharova 26
Puh. + 375 17 2133 752, +375 17 2133 357
Päivystyspuhelin: + 375 296 51 50 16 (Minskistä soitettaessa 8-0-296 51 50 16 )

Ranskan suurlähetystö
Svobody 11, (place de la Liberte)
Puh. + 375 17 2102 868

Rikollisuus

Rikollisuuden taso Valko-Venäjällä on matala, mutta taskuvarkaudet ovat mahdollisia esimerkiksi ruuhkametrossa.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne Valko-Venäjällä on kohtuullisen rauhallista, mutta omalla autolla liikkuessa kannattaa noudattaa varovaisuutta. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää kevyeen liikenteeseen ja jalankulkijoihin, jotka liikkuvat teillä pääosin ilman heijastinta. Suojateillä liikkujille annetaan yleisesti tietä. Liikennetapaturmissa on odotettava poliisin saapumista paikalle.

Onnettomuuksien kohdalla asianmukaisen hoidon saaminen voi olla vaikeaa. Viranomaiset puhuvat usein vain venäjää ja asioiden selvittely voi viedä viikkoja.

Teiden kunto vaihtelee maan eri osissa. Päätiet sekä pääkaupunkialueen tiet ovat melko hyvässä kunnossa. Talvisin kannattaa noudattaa kelin vaatimaa varovaisuutta. Ympäri vuoden on varauduttava paikoin voimakkaaseen sumuun.

Valko-Venäjän ulkopuolelle rekisteröidyssä autossa on oltava mukana Green Card -todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta. Todistuksen saa omasta vakuutusyhtiöstä.

Valko-Venäjällä liikenteessä suurin sallittu promilleraja on 0,3 promillea. Käteissakosta kannattaa pyytää kuitti. Rajoilla kannattaa varautua tuntikausia kestäviin jonoihin.

Jos maahan saavutaan tulliliiton (KAZ, RUS, BY) ulkopuolella rekisteröidyllä ajoneuvolla, on kulkuneuvossa oltava tiemaksupääte ja ladattava siihen valmiiksi myös ennakkomaksu maksullisten teiden käyttöä varten. Ilman laitetta tai viallisen laitteen kanssa liikkuvan auton käyttämisestä voi saada suuren sakkorangaistuksen. Lisätietoja ja ohjeita tiemaksujärjestelmästä saa muun muassa Valko-Venäjän suurlähetystöstä: http://finland.mfa.gov.by/en/13/(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Luonnonolot

Valko-Venäjän luonnonolosuhteet eivät luo erityisiä riskejä. Voimakkaat vesisateet voivat paikoitellen nostaa vedenpinnan myös ajoväylille.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoa koronaviruksesta löytyy Valko-Venäjän terveysministeriön sivulta
http://minzdrav.gov.by/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle), tällä hetkellä ainoastaan venäjäksi.

Matkustajan kannattaa erikseen varmistaa, että oma matkavakuutus on voimassa myös Valko-Venäjällä.

Juomavedeksi suositellaan pullotettua vettä.

Terveydenhoitoinfrastruktuuri Valko-Venäjällä on kohtuullinen ja akuuteissa tilanteissa hoito on saatavissa myös turisteille. Tshernobylin ydinvoimaonnettomuuden jäljiltä maassa on pieniä alueita, joilta kerättyjä marjoja ja sieniä ei suositella syötäväksi.

Useissa Suomen naapurimaissa ja monissa Euroopan maissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa (ASF). Tautia on sioissa ja/tai villisioissa mm. Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Moldovassa ja Georgiassa, sekä eräissä EU-alueen maissa. Lisätietoa sikarutosta Eviran sivulla: www.evira.fi.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Valko-Venäjä on suvaitsevainen, mutta konservatiivinen maa. Matkustajan kannattaa kiinnittää huomiota paikallisiin rajoituksiin ja kieltoihin muun muassa tupakoinnin ja alkoholin käyttämisestä julkisilla paikoilla. Valko-Venäjän oikeusjärjestelmässä rangaistukset ovat eurooppalaisittain kovia, ja rattijuopumuksesta voidaan esimerkiksi takavarikoida kuljettajan käyttämä auto. Lievistäkin huumerikoksista saattaa saada tuhansien eurojen sakon tai useamman vuoden vankeusrangaistuksen. Valko-Venäjä on ainoa maa Euroopassa, jossa kuolemanrangaistus on vielä voimassa.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.
Ajankohtaista tietoa Valko-Venäjän tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/blr/

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

Valko-Venäjän rajaviranomainen https://gpk.gov.by/covid-19/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Valko-Venäjän terveysministeriö http://minzdrav.gov.by/ru/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Valko-Venäjän viisumisäännöksiin tuli muutoksia 12.2.2017 alkaen. Lisää tietoa ja ohjeita maahantulosäännöksistä saa Valko-Venäjän suurlähetystöstä Helsingissä:

Unioninkatu 18 , 00130 Helsinki
Puh. +358 46 81 33 333
Sähköposti: [email protected]
http://finland.mfa.gov.by/en/consular_issues/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

20.12.2020 alkaen Valko-Venäjän maantie- ja rautatieliikenteen raja-asemat eivät toistaiseksi ole kansainvälisessä käytössä ja ulkomaalaisten matkustamista niiden kautta on rajoitettu.
Ulkomaalaisten maahantulo on edelleen sallittu Minskin kansainvälisen lentokentän kautta.
Lentäen viisumivapaasti Valko-Venäjälle saapuneet eivät voi poistua maarajojen kautta ilman maastapoistumisviisumia.
Valko-Venäjältä Venäjälle tai Venäjän kautta Valko-Venäjälle lentäen matkustavien henkilöiden on hankittava Venäjän kauttakulkuviisumi riippumatta lentokentällä vietettävän ajan pituudesta.

Valko-Venäjälle saapuvilla ulkomaalaisilla tulee olla voimassa oleva matkavakuutus, joka kattaa sairauskuluja vähintään 10 000 Eur.

Valko-Venäjän lainsäädännön mukaan yli 10 päivää maassa oleskelevien ulkomaalaisten on rekisteröidyttävä sisäministeriön maahanmuuttoviranomaiselle.
Rekisteröinnin voi suorittaa vastaanottava osapuoli Valko-Venäjällä, hotellissa asuvien rekisteröinti hoidetaan hotellin toimesta.
Rekisteröinti voidaan tehdä sähköisesti osoitteessa http://www.portal.gov.by/(Linkki toiselle verkkosivustolle) tai asuinalueen poliisille.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yhteystiedot

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].