Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomi tunnusti Sambian vuonna 1964 pian maan itsenäistymisen jälkeen, ja diplomaattisuhteet solmittiin vuonna 1968. Perinteisesti maiden väliset suhteet ovat perustuneet vahvasti kahdenväliseen kehitysyhteistyöhön. Suhteiden monipuolistaminen on ollut yhteisenä tavoitteena jo useiden vuosien ajan, ja erityisesti on kasvanut kauppasuhteiden merkitys. Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä kansainvälisillä foorumeilla pyritään samoin vahvistamaan.
Suomen ja Sambian välisen kaupan vuotuinen arvo on ollut enimmillään noin 40 miljoonaa euroa, josta suurin osa Sambian kaivosteollisuuden tarpeisiin toimitettuja koneita, laitteita ja kuljetusvälineitä. Suomalaisyritysten kiinnostus Sambiaa kohtaan on viime aikoina lisääntynyt. Vuonna 2018 suurlähetystö tuki yli sataa suomalaista yritystä, ja Sambiassa huhtikuussa 2019 järjestetyille Agritech Expo -messuille osallistui Suomesta parikymmentä yritystä. Suomalaisille kiinnostavia sektoreita ovat mm. uusiutuva energia, maa- ja metsätalous, rakentaminen, ICT, koulutus sekä kaivos- ja ympäristöteknologia.
Vuosina 2018-2022 Suomi tukee kehitysyhteistyövaroin Sambian pk-sektorin kehittämistä sekä Suomen ja Sambian välisten yksityissektorin kumppanuuksien edistämistä, tavoitteena vastuulliseen yksityissektoriin nojautuva kestävä kehitys. Aiemmin Suomen kehitysyhteistyö Sambiassa on lisäksi kohdistunut mm. metsä- ja luonnonvara- sekä sosiaalisektoreille. Korkeakouluyhteistyötä on tuettu HEI ICI -ohjelman kautta.

Suomalaiset, suomen kieli

Sambiassa asuu arviolta noin 30 suomalaista.

Vierailut

 • Työministeri Jari Lindströmin vierailu Sambiaan syksyllä 2017
 • Ulkoministeri Harry Kalaban vierailu Suomeen keväällä 2017
 • Yhteisöasioiden sekä äiti- ja lapsiterveyden ministeri Emerine Kabanshin vierailu Suomeen syksyllä 2015
 • Sukupuoliasioiden ja lapsikysymysten ministeri Nkandu Luon vierailu Suomeen kesällä 2015
 • Maatalousministeri Wylbur Simuusan vierailu Suomeen kesällä 2014
 • Paikallishallinto- ja asuntoministeri Emerine Kabanshin vierailu Suomeen syksyllä 2013
 • Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin sekä kehitysministeri Heidi Hautalan vierailu Sambiaan keväällä 2013
 • Kehitysministeri Heidi Hautalan vierailu Sambiaan syystalvella 2012
 • Ympäristöministeri Wylbur Simuusan vierailu Suomeen kesällä 2012
 • Kauppa- ja teollisuusministeri Robert Sichingan vierailu Suomeen keväällä 2012
 • Turismi- ja ympäristöministeri Catherine Namugalan vierailu Suomeen kesällä 2010
 • Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen vierailu Sambiaan keväällä 2009