Visum och uppehållstillstånd – Finska medborgare

Då du reser eller flyttar utomlands ska du i god tid hos destinationslandets myndigheter ta reda på ifrågavarande lands inresebestämmelser och nödvändiga resedokument. Finlands utrikesministerium kan inte ge anvisningar om andra länders inreseärenden.

Om visum, uppehålls- och arbetstillstånd samt tullbestämmelser får du information hos destinationslandets myndigheter. Var i kontakt med destinationslandets beskickning i Finland. Om landet inte har någon beskickning i Finland, red ut var närmaste beskickning finns som sköter finländska medborgares inreseärenden för destinationslandet i fråga.

Om du till exempel ska resa eller flytta till Kina, var i kontakt med Kinas ambassad i Finland.

Om du bor utomlands och reser till ett land i vilket man av finska medborgare kräver visum, ska du hämta ett sådant vid den destinationslandsbeskickning som ligger närmast där du vistas.

Samtidigt som du skaffar visum ska du också kontrollera att ditt pass är i kraft tillräckligt länge efter resans slut.

På sin webbplats har Internationella lufttransportförbundet (IATA) en tjänst med vilken du kan kontrollera visum- och passregler för olika länder.

Finlands utrikesministerium ansvarar inte för uppgifternas korrekthet eller tidsenlighet.

När behöver du uppehållstillstånd?

I allmänhet behöver man uppehållstillstånd för en vistelse på över tre månader.

I EU-länderna räcker det, att du registrerar din över tre månader långa vistelse hos de lokala myndigheterna i det andra EU-landet.