Säsongsarbete och visum

För att du ska få arbeta i Finland behöver du normalt ett uppehållstillstånd. För säsongarbete i högst 90 dagar behöver du inget uppehållstillstånd, utan ett visum eller ett intyg för säsongsarbete som en medborgare i ett visumfritt land.

Lagen om säsongsanställning som bygger på EU-direktivet om säsongsanställning ska tillämpas på det säsongbetonat arbete som utförs i Finland. Lagen om säsonganställning tillämpas inte på plockning av vilda bär eftersom plockningen inte sker i ett arbetsförhållande. Plockningen av vilda bär ska utföras enligt lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter (487/2021). Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå övervakar att aktörer inom branschen för plockning av naturprodukter uppfyller kraven enligt 5 och 7 § i lagen, som trädde i kraft den 14 juni 2021.

Det är möjligt att plocka vilda bär med Schengenvisum i högst 90 dagar inom en 180-dagarsperiod. Visumansökningar för viseringsskyldiga medborgare i tredjeland som kommer till Finland för att plocka vilda bär behandlas individuellt, i enlighet med viseringskodexen, på basis av alla tillgängliga uppgifter. Visum söks hos en finsk beskickning.

Med säsongsarbete avses arbete inom jordbruket och turismen som måste utföras en viss tid på året. Det kan till exempel vara fråga om arbete inom skogsskötsel, växtodling eller festivaler.

Vid behandlingen av ett visum för säsongarbete följs normala behandlingstider enligt viseringskodexen. Visum för säsongarbete gäller anställning hos en eller flera namngivna arbetstagare åt gången. Visum för säsongarbete är försett med information ”Kausityö”. Visumet börjar gälla från första dagen du inleder anställningen.

Instruktioner för att ansöka om visum finns på Var och hur ansöker man om visum?

I fall säsongsarbetet pågår längre än 90 dagar, ansök om tillstånd för säsongsarbete från Migrationsverket. (Länk till en annan webbplats.)