Uppehållstillstånd

Ansök uppehållstillstånd vid VFS uppehållstillståndcentret i Abuja

Instruktioner om at ansöka uppehållstillstånd finns på Finlands ambassad webbsidan.