Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Sierra Leones myndigheter kan, enligt uppgifter som beskickningen inhämtat, inte utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevis eftersom det inte finns ett centraliserat befolkningsregister i landet.

Det går inte heller att få motsvarande intyg eller adressuppgifter av de lokala myndigheterna i Sierra Leone.

Skriv ut informationen på brevmall (Öppnar nytt fönster) (PDF, 106 Kb)