Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomen ja Sri Lankan diplomaattisuhteet solmittiin vuonna 1954. Suomen ja Sri Lankan poliittiset suhteet ovat aina olleet hyvät.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Vuonna 2018 Suomen suora tavaravienti Sri Lankaan oli arvoltaan noin 5,8 miljoonaa euroa ja tavaratuonti alkuperämaittain Sri Lankasta Suomeen noin 25 miljoonaa euroa. Suomesta viedään Sri Lankaan pääasiassa paperia ja pahvia sekä niistä valmistettuja tuotteita. Sri Lankaan viedään myös erilaisia kemiallisia tuotteita, kojeita ja mittareita sekä teollisuuden koneita ja laitteita. Sri Lankasta tuodaan Suomeen pääasiassa vaatteita ja muita vaatetustuotteita, elintarvikkeita (kahvia, teetä, kaakaota ja mausteita) sekä erilaisia kumituotteita. Suomalaisyrityksistä Sri Lankalla toimivat esimerkiksi Wärtsilä, Nokia, Outotec sekä terveydenhuollon tietojärjestelmiin erikoistunut Mediconsult Oy.

Sopimukset

Muuta

Suomen tuki

Suomi tuki Sri Lankaa Aasian hyökyaaltokatastrofin jälkeen kohdistamalla tukea Aasian alueellisen tsunamiavun kautta sekä rahoittamalla WHO:n Sri Lankan mielenterveysohjelmaa. Keväällä 2009 Suomi myönsi 500 000 euroa humanitaarista apua Sri Lankan konflikteista kärsiville siviileille. Tuki ohjattiin Suomen Punaisen Ristin kautta Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ICRC:n toimintaan Sri Lankassa.
Suomi osallistui Sri Lankan SLMM-operaatioon (Sri Lanka Monitoring Mission) yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. EU:n listattua LTTE terrorijärjestöksi vuonna 2006 LTTE ilmoitti vastatoimena, ettei se pidä EU-maista tulevia tarkkailijoita enää puolueettomina ja heidän tulisi poistua operaatiosta. Suomi, Ruotsi ja Tanska vetivät tarkkailijansa pois 1. syyskuuta 2006 alkaen.
Sri Lanka oli Suomen kahdenvälisen kehitysavun vastaanottajamaa vuosina 1980–95.Vuoden 1995 jälkeen Sri Lankalla on ollut pääasiassa suomalaisten kansalaisjärjestöjen projekteja.