Hädässä matkalla: Apua Pohjoismaiden ja muiden EU-maiden edustustoilta

Jos kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, apua voi saada muiden Pohjoismaiden edustustoilta ja Euroopan unionin ulkopuolella myös muiden EU-jäsenmaiden edustustoilta.