Finland och Fiji

13.12.2018

Finland erkände Fijis självständighet den 10 oktober 1970. Diplomatiska förbindelser knöts den 1 december 1977.