Finsko a Česká republika

Finsko uznalo samostatnou Českou republiku k 1. lednu 1993. Diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi byly navázány dne 1. ledna 1993.