Finland har inte diplomatisk eller konsulär representation i Bahrain

Finlands ambassad i Abu Dhabi betjänar också finländare i Bahrain
E-post [email protected]
Tfn +971 263 289 27

I konsulära ärenden kan du vända dig till de andra nordiska ländernas eller EU-ländernas ambassader(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Jour 24/7
+358 9 1605 5555
[email protected]

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen spelas in.