Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Myndigheter kan, enligt uppgifter som beskickningen inhämtat, inte utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevis eftersom det inte finns ett centraliserat befolkningsregister i Förenade Arabemiraten, Qatar och Bahrain.

Det går inte heller att få motsvarande intyg av de lokala myndigheterna i Förenade Arabemiraten, Qatar och Bahrain.

 Skriv ut informationen på brevmall (Öppnar nytt fönster) (PDF, 108 kB) (Öppnar nytt fönster)