Finland och Samoa

14.12.2018

Diplomatiska förbinselser knöts den 11 augusti 1999. Finland har ingen officiell representation i landet.