Suomi ja Vanuatu

Suomi tunnustanut Vanuatun 31.7.1980. Diplomaattisuhteet solmittu 1.4.1987.